Rising Leaders

Els CEOs, juntament amb els seus equips d’Alta Direcció, són els autèntics promotors de la transformació a les organitzacions. És aquest fet el que fa que l’estil de lideratge en resulti tan rellevant per a l’organització.

 

Aquests líders han de fer front a canvis constants i en augment que exigeixen  d’ells un lideratge més complet, innovador i multifacètic. Han d’esdevenir, cadascun d’ells, el Líder de Líders que impulsa el procés de transformació de la seva pròpia organització.

TAGA, a través del LIDERATGE CREATIU, ofereix un acompanyament i consultoria que permet als líders:

Conèixer

Conèixer

Conèixer millor la realitat profunda de la seva organització tot aportant nous punts de vista.
Redirigir

Redirigir

Redirigir les seves capacitats i el seu talent cap als objetius marcats.
Incorporar

Incorporar

Incorporar noves eines i habilitats de lideratge.
Empoderar

Empoderar

Empoderar-lo per tal que el seu lideratge i actitud siguin el motor que impulsa l’empresa vers una organització més compromesa, rendible i participativa.
Assolir

Assolir

Assolir un estil de lideratge capaç de cimentar la seva pròpia transformació personal.

LCDG

Lideratge creatiu

PROGRAMA DE LIDERATGE CREATIU PER A DIRECTORS GENERALS

 

El lideratge creatiu és un estil de lideratge que crea una base més sòlida sobre la qual construir i desenvolupar la transformació personal del líder. Amb aquests fonaments, el líder pot agafar consistentment el timó del procés de canvi que avui dia la seva organització està experimentant de forma irreversible. També li permet comprendre el veritable sentit d’aquest canvi dins un entorn més complex, immers en nous escenaris i noves exigències per a totes les organitzacions.

LISH

Lideratge Sistèmic i Humanista

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DEL LIDERATGE PER A EQUIPS

 

Aquest programa desenvolupa habilitats humanistes i sistèmiques per al lideratge i la gestió organitzacional en l’entorn actual, cada vegada més complex, amb canvis extrems i amb nous reptes.

 

Aporta visió, comprensió i habilitats complementàries a les tradicionalment considerades dins el management organitzacional.

 

També incideix i afavoreix directament en el desenvolupament de la persona, treball que aporta beneficis tant a nivell professional com personal.

LIEP

Lideratge i Excel·lència Pime

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT PER A LÍDERS I EQUIPS PIME

 

Aquest programa adapta el lideratge creatiu i el treball d’excel·lència sistèmic i humanista als líders i equips directius d’empreses de perfil PIME. Proporciona una visió i una comprensió més profunda de la seva pròpia realitat i també de l’entorn actual complex i amb canvis extrems, amb la perspectiva PIME, molt diferent de les grans corporacions pel que fa a equips, presa de decisions i recursos, entre altres aspectes.

CCIE

Coaching Creatiu Individual i Equips

TÈCNICA DE COACHING PROFESSIONAL I PERSONAL PER A DIRECTIUS

 

Tècnica de treball professional i personal que empodera al directiu o executiu i reforça de forma exitosa la seva capacitat per assumir responsabilitats i fer front a nous reptes.

 

Aquesta eina d’acompanyament té gran impacte en la transformació de les organitzacions. Per tant, és totalment recomanable per aquells membres de l’equip directiu que necessiten atenció personalitzada i complementària al treball grupal que la seva organització pugui estar duent a terme.

Evolving Strategies

L’elecció i el desenvolupament d’una estratègia excel·lent ha de capturar les oportunitats de futur…

Upgrading Organizations

La Cultura Organitzacional defineix la forma de ser de l’empresa, la seva personalitat, el seu estil de lideratge i…