trini.rodriguez@taga.net

Managing

Director

La Trini és consultora internacional, formadora en comerç internacional i capacitació d’equips multiculturals en empreses i altres organitzacions en temes de lideratge, desenvolupament organitzacional i cultura corporativa. També és especialista en negociació d’aliances estratègiques i altres formes de cooperació entre persones i organitzacions.

La seva experiència professional l’ha portat a viatjar, relacionar-se i treballar amb persones dels cinc continents. Compta amb una extensa experiència en el desenvolupament de projectes amb Propietaris i Directors Generals, principalment de Pimes, a comprendre llur idiosincràsia i gestionar les formes òptimes de col·laboració segons els objectius proposats. A TAGA combina la participació en programes amb funcions de coordinació interna d’equips, organització d’esdeveniments i gestió interna de l’empresa.

Compta amb experiència com emprenedora i capacitat demostrada per posar en marxa projectes tant locals com internacionals, així com 30 anys de formadora.

A partir de la llicenciatura en Dret (UAB), ha orientat la seva formació posterior en primer lloc en Comerç Internacional (postgrau i màster a CEDEIN, ESCI), i posteriorment en gestió del canvi i executive coaching (ESADE), coneixements de PNL i configuracions sistèmiques (Bert Hellinger).

Dins l’àmbit personal, té 2 fills universitaris i participa activament en diversos col·lectius d’acció social (educatiu, assistencial).

Founder & Co-director

xavier.tarre@taga.net

Partner & Co-director

joan.cos@taga.net

Partner Colombia | Co-Directora

olgacecilia.olaya@taga.net

Partner | Development & Evaluation

jordi.delbas@taga.net

Development Partner

elisabet.freixa@taga.net

Administration & Office Manager

admin@taga.net

Project Director & Coach

alicia.marin@taga.net

Partner Colombia | Director de Proyectos

juancarlos.lopez@taga.net