Evolving Strategies

L’elecció i el desenvolupament d’una estratègia excel·lent ha de capturar les oportunitats de futur per a l’organització i, especialment, ha de transmetre la direcció i la força que aquesta necessita per tal de mobilitzar recursos i persones.

 

Després de la formulació d’una estratègia exitosa, el següent repte és la seva implementació mitjançant equips motivats i empoderats. A més és important comptar amb un sistema d’indicadors estratègics que comuniquin clarament l’objectiu i que aportin informació sobre la direcció i velocitat del procés estratègic.

 

Dins l’àmbit de l’estratègia, TAGA proposa diversos programes de treball i serveis adreçats als Equips Directius:

MVVE

Missió, Visió, Valors i Estratègia

PROGRAMA EXPERIENCIAL DE DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC

 

Programa que dota de contingut a les bases de l’estratègia a través dels elements bàsics que formen part de la cultura d’una organització: Missió, Visió, Valors i Estratègia.

 

Donem suport a les empreses per realitzar un treball de reflexió profunda sobre la formulació pròpia de la seva  MISSIÓ, VISIÓ, VALORS i ESTRATÈGIA.

CESH

Consultoria Estratègica Sistèmica i Humanista

METODOLOGIA SISTÈMICA I HUMANISTA D’ANÀLISI I DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC

 

Les principals palanques del canvi són el Lideratge, l’Estratègia i la Cultura. Tanmateix, existeixen algunes més que cal valorar per assolir els objetius. Són, principalment,  la innovació, el disseny organitzacional, la col·laboració,  la comunicació, la gestió d’equips i persones i el desenvolupament del Talent.

IESH

Intel·ligència Empresarial Sistèmica i Humanista

EINA SISTÈMICA I HUMANISTA PER A LA PRESA DE DECISIONS ESTRATÈGIQUES

 

La Intel·ligència Empresarial Sistèmica aporta els instruments necessaris per la comprensió i el desenvolupament integral i sostenible de l’organització en el seu conjunt, assegurant-ne llur permanència i millorant-ne la seva productivitat.

 

Un dels objectius que acompleix aquesta eina és el desenvolupament de la INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL.

AEOP

Aliances Estratègiques Optimitzades

MODEL DE NEGOCIACIÓ SISTÈMICA PER ALIANCES ESTRATÈGIQUES ÒPTIMES

 

Aquest model de treball facilita la negociació d’un partenariat entre dues o més empreses que comparteixen certs objectius i interessos a mig/llarg termini.

 

A través d’un procés d’anàlisi específica s’aconsegueix, amb el menor esforç possible, determinar quin és el tipus de relació òptim per a la consecució dels  objectius proposats.

 

Aquesta metodologia:

· Revela les raons autèntiques que hi ha darrera del desig de partenariat de cada part.

· Analitza les condicions que faciliten la cooperació.

· Defineix de forma clara quines activitats hauran de ser desenvolupades per les diferents persones de l’empresa per implementar la relació.

· Estableix ràpidament la zona d’enteniment mutu i el compromís requerit per  assolir l’èxit.

· Proporciona una estructura per mesurar els resultats.

Rising Leaders

Els CEOs, juntament amb els seus equips d’Alta Direcció, són els autèntics promotors de la transformació…

Upgrading Organizations

La Cultura Organitzacional defineix la forma de ser de l’empresa, la seva personalitat, el seu estil de lideratge i …